(Αθήνα 1978). Έχει εκδώσει τα βιβλία Η σκιά στο δέντρο εκδ. Ποταμός) και Ab ovo (εκδ. Ποταμός).