Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/biblia/o-atermwn-koxlias

Ο ατέρμων Κοχλίας: «Οι κύκλοι του ζωδιακού» του Α. Εμπειρίκου

...à la veille de la mort et au-dessus des orages

Σώμα ακέραιο και ατέρμον

Έξοδος Δρόμος Ορίζοντες

Φαινομενολογία του Έρωτος ή το cogito της σάρκας

Με τον Μαρξ, χωρίς τον Μαρξ κι ενάντιά του, ως την επιστροφή του Μαρξ

Η Ώρα της Καταστροφής και η Ώρα του Θεού