Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/afierwma/tote-stoy-totth-kaba-soyliwth

Τότε στου Τόττη (Κάβα Σουλιώτη)