Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/metafrash/neanika

Πυρετώδη νεανικά ποιήματα

Ανταύγεια

Σάββατα

Θαλασσογραφία

Σαν Δευτέρα Παρουσία

Ισίδωρος Ασεβέδο

Νύχτα αγρυπνίας στον Νότο