Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/biblia/to-koiir-os-mi-sintelesmeno-17-simeioseis

Το κουήρ ως μη συντελεσμένο