Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/biblia/ena-skhedon-poiima-ghia-kapoia-poiimata-ta-poiimata-toi-ilia-eithimiopoiloi

Ένα σχεδόν ποίημα για κάποια ποιήματα