Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/biblia/hans-fallada-o-efialtis-ekd-gutenberg

Τα βιώματα των ερειπίων

Xανς Φάλαντα, «Ο εφιάλτης», μτφρ. Μ. και Ά. Αγγελίδη, Gutenberg 2021