Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/klimakes/paizoyme-ena-poihma

Παίζουμε ένα ποίημα;

Παυλίνα Μάρβιν: «Πρόλαβες να διαβάσεις τον Ρίλκε;» (2014)

Seamus Heaney: “Rilke: After the Fire”