Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/klimakes/oi-xionodromoi-toy-lailia

Οι χιονοδρόμοι του Λαϊλιά