Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/hartaki/anthos-toi-ghialoy

«Άνθος του γιαλού»

Η μικρού μήκους «Άνθος του γιαλού» από το ΕΠΑΛ Βροντάδου ως περίπτωση hors texte του ομώνυμου διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη