Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/klimakes/to-aidoni-to-trizoni-to-violi-kai-i-kina

Το αηδόνι, το τριζόνι, το βιολί και η Κίνα