Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/poiisi-kai-pezografia/o-peteinos

Ο πετεινός