Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/metafrash/soyroyk-amin-poihmata-eikones

Σουρούκ Αμίν, Ποιήματα & εικόνες

Φωνή

Τα μυστικά στην παλάμη σου

Η άλλη σύζυγος