Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/biblia/kaleidoskopio-h-kibwtos

Καλειδοσκόπιο ή κιβωτός;