Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/dokimio/yfistatai-h-mh-syllogikh-logotexnikh-metafrash

Υφίσταται η μη συλλογική λογοτεχνική μετάφραση;