Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/tehnasmata/dyo-poiimata-toi-kairoy-ena-ghlossiko-kai-ena-misiriwtiko

Δύο ποιήματα του καιρού: ένα γλωσσικό και ένα μισιριώτικο