Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/pyxides/to-metaballomeno-topio-ths-fantasias-mas

Το μεταβαλλόμενο τοπίο της φαντασίας μας