Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/pyxides/i-skoteini-mas-riza-tis-kraighis

Η σκοτεινή μας ρίζα της κραυγής

Έλσι Σουρενά