Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/pyxides/mikri-klimaka

Μικρή κλίμακα: Κατερίνα Αγυιώτη, Άννα Γρίβα, Λευτέρης Καλοσπύρος, Καίτη Στεφανάκη