Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/afierwma/white-cardboard-castle

«White Cardboard Castle» & Mέσα στον «Joe Leviathan»