Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/theatro/anorwpinothta-kai-zwh

Ανθρωπινότητα και Ζωή

Πράξη – Ιστορία – Τέχνη

Τραγωδία – Τρέλα – Δημοκρατία