Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/xartofylakio-oi-anagnwstes-mas-grafoyn/mimhs-soyliwths-gantzwmenos-apo-ta-senazia-toy-oyranoy

Μίμης Σουλιώτης, «γαντζωμένος από τα σενάζια του ουρανού»