Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/arxitektonikh/to-bibliopwleio-ths-babel

Το βιβλιοπωλείο της Βαβέλ