Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/afierwma/ta-kena-ton-idewn

Τα κενά των ιδεών