Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/metafrash/loyis-gkaroia-montero-dyo-poihmata

Λουίς Γκαρθία Μοντέρο {Δύο ποιήματα}

[ομαδική μετάφραση παρουσία του ποιητή]

Μυστική μαθητεία

Ποια είσαι εσύ;