Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/moysikh/bambakarhs-kai-politikh-oroothta

Βαμβακάρης και πολιτική ορθότητα