Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/pyxides/stigmiotypa

Στιγμιότοποι, 1

Γουινέα-Μπισάου