Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/tehnasmata/koyiz-5-lypamai-xasate-ex-orismoy

Κουίζ 5: Λυπάμαι, χάσατε {εξ ορισμού}

Μήνυμα απο τον Καρυωτάκη