Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/afierwma/the-art-of-finger-dexterity-i-tekhni-tis-daktilikis-epideksiotitas

Η τέχνη της δακτυλικής επιδεξιότητας

13. Μέγιστη ταχύτητα

20. Διπλές οκτάβες

25. Ευκινησία και ευκρίνεια

26. Μέγιστη ταχύτητα στα αρπέτζιο

«The Kane Richmond Project»

Από την ενότητα «A Long and Sleepy History»