Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/afierwma/asmperi-ars-poetica-stokhastiko-kolaz-analisi

Άσμπερι, Ars poetica. Στοχαστικό κολάζ + ανάλυση