Χάρτης 8 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-8/klimakes/h-skonh-toy-xronoy

Η σκόνη του χρόνου

Ο αίγαγρος που έγινε κρι-κρι