Χάρτης 8 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-8/poiisi-kai-pezografia/sibhrikos-apopatos-1979

Σιβηρικός απόπατος (1979)