Χάρτης 8 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-8/poiisi-kai-pezografia/ta-kommena-xeria

Tα κομμένα χέρια

Το άλογο που δημιούργησε τη θάλασσα

Η ζωή μετά