Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/poiisi-kai-pezografia/dyo-poiimata

Δύο ποιήματα

Στροφή

Άτιτλο