Χάρτης 8 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-8/metafrash/cherry-smyth-dyo-poihmata

Τσέρι Σμιθ (Δύο ποιήματα)

Το πεδίο

Έφαγαν χορτάρι