Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/klimakes/atlantikos

Φρανσίσκο, θα σου φέρω κόκκινα γαρύφαλλα

Φρανσίσκο, θα σου φέρω κόκκινα γαρύφαλλα