Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/klimakes/ston-asterismo-tis-aristeris-melaghkholias

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας

8. Η ελληνική ποίηση από τη σκοπιά του Παγκόσμιου Νότου