Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/klimakes/4-7-shmeiwseis-gia-ton-solwmo

4+7 σημειώσεις για τον Σολωμό

Πρώτη ομάδα: υπό μορφήν μορφής

Δεύτερη ομάδα: η τρελή μάνα