Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/klimakes/oikrania-100-khronia

Ουκρανία — 100 χρόνια

Παιδικό Τραγούδι, Ουκρανία – 1932