Χάρτης 8 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-8/tehnasmata/koyiz-6-lypamai-xasate-ex-orismoy

Κουίζ 6: Λυπάμαι, χάσατε {εξ ορισμού}