Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/biblia/arkhisa-na-ghrafo-okhi-opos-miloysa-alla-opos-akrivws-skeptomoin

Άρχισα να γράφω όχι όπως μιλούσα αλλά όπως ακριβώς σκεπτόμουν