Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/biblia/ta-ikhni-tis-apwleias

Τα ίχνη της απώλειας