Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/biblia/mia-istoria-ghemati-lirismo-ghia-ton-amerikaniko-emfylio

Μια ιστορία γεμάτη λυρισμό για τον Αμερικανικό Εμφύλιο