Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/metafrash/treis-ekdokhes-tis-ilektres

Τρεις εκδοχές της Ηλέκτρας

Αισχύλος: «Χοηφόρες»

Σοφοκλής: «Ηλέκτρα»

Ευριπίδης: «Ηλέκτρα»