Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/biblia/ston-pirina-toi-aghnoroi-simpleghmatos

Στον πυρήνα του άγνωρου συμπλέγματος