Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/komiks/apo-to-kharti-stin-othoni-kai-antistrofos

Από το χαρτί στην οθόνη — και αντιστρόφως

(Η σκόνη του χρόνου)