Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/afierwma/me-katenwpion-efhboy-apo-th-zwforo-toy-paroenwna

Με κατενώπιον εφήβου από τη ζωφόρο του Παρθενώνα