Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/tehnasmata/to-krimmeno-ypsilon-tis-idonis

Το κρυμμένο ύψιλον της ηδονής

Ω! Δύνεις ηδονή ή δονής οδύνη; (sic!)