Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/klimakes/anastenazei-o-anarxikos-alla-xwris-apotelesma

Αναστενάζει o αναρχικός αλλά... χωρίς αποτέλεσμα

Γλώσσο-λογικά & λεξικό-γραφικά