Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/poiisi-kai-pezografia/exh-poihmata

Οδός «Πεμπτοπαζάρου» και άλλα ποιήματα

Οδός «Πεμπτοπαζάρου»

Η χώρα του ύπνου

Λίλυ Παπαγιάννη

Ταινία «Ο αλύγιστος»

Οι λέξεις

Η νυμφευμένη ύλη

Δεκαπενταύγουστος